Updates from December, 2010 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • SERBUIFF 4:31 am on 25/12/2010 Permalink | Reply
  Tags: Dosa Terbesar dan Tak Terampuni,   

  Syirik, Dosa Terbesar dan Tak Terampuni 

  Syirik, Dosa Terbesar dan Tak Terampuni

  27 Juli 2009 pukul 13:12 · Disimpan dalam . LIHAT SELURUH ARTIKEL, 1. Mengenal Dosa-dosa Besar, 2. Bahaya Besar Syirik

  Syirik itu adalah perbuatan seseorang yang meyakini bahwa selain Allah ada yang mencipta, memberi rizqi, menghidupkan, mematikan, mengetahui perkara ghaib, mengatur alam. Syirik juga berarti beribadah kepada selain Allah, seperti ruku’, sujud, menyembelih, bernadzar, berdo’a, dan lainnya. Syirik menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam.
  [Definisi menurut Syaikh Muhammad bin Ali Al-Wushobiy-hafizhahullah, dalam Al-Qoul Al-Mufid (hal. 95), cet. Dar Ibnu Hazm]

   

  Intinya, syirik adalah engkau menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah baik dalam perkara uluhiyyah, rububiyyah, nama, dan sifat-sifat-Nya.

  Syirik dalam perkara rububiyyah, seperti engkau meyakini bahwa ada pencipta, pemberi rizki, yang menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan selain Allah, mempercayai dukun alias paranormal.

  Syirik dalam perkara uluhiyyah (ibadah), seperti berdo’a kepada selain Allah, takut, cinta, berharap, bertawakkal kepada selain Allah, bernadzar, menyembelih untuk selain Allah baik itu malaikat, nabi, orang shalih, jin, bintang, pepohonan, bebatuan dan, pesta laut, meminta kesembuhan, berkah, keselamatan kepada wali-wali, lain-lain. Dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang mendefenisikan syirik terbatas hanya pada menyembah kepada berhala saja.

  Syirik dalam nama dan sifat-sifat-Nya, seperti engkau meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki nama atau sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Maka engkau telah berbuat syirik dalam nama dan sifat-sifat Allah.

  Sebagian masyarakat kita juga tersebar kesalahan dalam mendefenisikan syirik. Mereka menyatakan bahwa syirik adalah orang yang dengki dan iri. Iri dan dengki bukanlah syirik, tapi masalah akhlak, dan ‘hanya’ tergolong dosa besar, masih lebih kecil dari dosa syirik !!

  Bahaya-bahaya Syirik

  1. Syirik akan Menghancurkan Segala Amalan

  Banyak diantara kaum muslimin, karena jauhnya mereka dari ilmu dan agama mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan kesyirikan yang mereka anggap sepele, bahkan memandangnya sebagai suatu perbuatan yang baik. Mereka tidak sadar bahwa syirik dapat menghapuskan segala amalan mereka.

  Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman – mengancam para pelaku kesyirikan :

  “Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka menyekutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” (QS.Al-An’am : 88).

  “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi) sebelummu jika kamu baerbuat syirik niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”. (QS.Az-Zumar :65 )

  2. Syirik Akan Membuat Pelakunya Semakin Jauh dari Allah

  Para Pembaca yang budiman, ketahuilah bahwa syirik akan membuat seseorang jauh dari Allah dengan sejauh-jauhnya. Bacalah firman Allah -Ta’ala-,

  “Dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka seolah-olah ia jatuh dari langit kemudian ia disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh”. (QS. Al-Hajj:31 )

  Ahli Tafsir Jazirah Arab, Syaikh Abdur Rahman As-Sa’diy-rahimahullah- berkata, “Barang siapa yang meninggalkan keimanan, maka ia ibarat sesuatu yang jatuh dari langit, besar kemungkinan ia mendapatkan penyakit, dan bala’; entah ia disambar burung, lalu ia tercabik-cabik berantakan. Demikian seorang yang berbuat kesyirikan, jika ia tak mau berpegang dengan keimanan, maka ia akan disambar oleh setan dari segala sisi, setan akan mencabik-cabiknya, dan akan menghilangkan agama dan dunianya”.[Lihat Taisir Al-Karim Ar-Rahman (hal.538)]

  Orang yang berbuat syirik akan semakin tersesat hidupnya di dunia ini. Adakah kesesatan yang lebih besar daripada kesesatan seseorang yang menganggap dirinya sedang melakukan pendekatan kepada Allah, namun pada hakikatnya ia semakin terlempar jauh dari Allah. Dia mengharapkan derajatnya naik ke surga, padahal hakikatnya ia tengah turun ke jurang neraka yang paling bawa sebagai tempat kembali yang paling buruk?

  Allah-Subhanahu wa Ta’la- telah kabarkan,

  “Katakanlah (wahai Muhammad) apakah akan kami kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah perbuat sebaik-baiknya mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rob mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan (dengan Dia) maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat”. (QS. Al-Kahfi: 103-104).

  Allah -Subhanahu wa Ta’la- juga berfirman,

  “Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am:122 ).

  3. Syirik Adalah Perbuatan Dosa yang Tidak Terampuni

  Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :
  “Dan (ingatlah)ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya,”Hai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah,sesungguhnya menyukutukan (Allah)adalah benar-benar kezholiman yang besar” (QS. Luqman:13 ).

  “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selain dari dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya”. QS.An-Nisa : 48 & 116)

  Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa syirik ini, hingga Allah -Ta’ala- tidak mau mengampuninya. Padahal Allah -Ta’ala- memiliki ampunan yang sangat luas, rahmat dan kasih sayang yang paling sempurna; amat mencintai hamba-hamba-Nya, melebihi cintanya seorang hamba kepada dirinya sendir!! Sekalipun demikian, Allah -Ta’ala- tidak akan mengampuni dosa pelaku kesyirikan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat zholim kepada Allah. Mereka tinggal di bumi Allah,mereka makan dari rizki Allah; mereka hidup dengan nikmat-nikmat Allah; Semua fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan, semua itu datangnya dari sisi Allah. Namun mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah -Ta’ala- semata. Mereka justru beribadah, bersyukur dan meminta kepada mahluk yang tidak memiliki apapun, walaupun hanya seekor lalat.

  Sahabat Abdullah bin Mas’ud -radhiyallahu ‘anhu- berkata,

  “Aku bertanya kepada Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab: “Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang telah mencipatakan kamu”. Aku berkata: “Itu memang dosa yang sangat besar lalu apa lagi? Beliau pun menjawab: “Kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu”. Aku bertanya: “Lalu apa lagi?” beliau menjawab: “Kamu berzina dengan istri tetanggamu”. [HR.Al-Bukhariy (7560) dan Muslim (86)].

  Nash-nash ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik (menyekutukan Allah)

  4. Diharamkan Surga bagi Pelaku Kesyirikan

  “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya ialah neraka tidalah ada bagi orang-orang yang dholim itu seorang penolong pun”. (QS.Al-Maidah :72 ).

  Allah telah mengharamkan surga bagi setiap pelaku syirik; Allah –Subhanahu- enggan untuk menerima amalan seorang yang berbuat syirik; enggan menerima syafa’at atau menerima do’a mereka di akhirat; enggan menerima ma’af mereka”.

  Mengingat sedemikian gawatnya masalah syirik, maka kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan melindungi kita dari perbuatan syirik, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan mematikan kita di atas tauhid.

  (Merujuk pada sumber asli Buletin Jum’at Al-Atsariyyah edisi 41 Tahun I. Penerbit : Pustaka Ibnu Abbas. Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab : Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir Al Atsary, Lc.)

  http://kebunhidayah.wordpress.com/2009/07/27/syirik-dosa-terbesar-dan-tak-terampuni/

   
 • SERBUIFF 4:30 am on 20/02/2009 Permalink | Reply
  Tags: Bapa, Kristus, PERNYATAAN Yesus = Bapa = satu = Kristus = Roh Kudus… SEMUA ITU SALAH TOTAL …, Roh Kudus,   

  PERNYATAAN Yesus = Bapa = satu = Kristus = Roh Kudus… SEMUA ITU SALAH TOTAL … 

  5:19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. ######YESUS TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, BAPA MEMPUNYAI KEMAMPUAN….

  5:24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  6:29 Jawab Yesus kepada mereka: “Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.” .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  6:38 Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  6:39 Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  8:26 Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia.” .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  8:28 Maka kata Yesus: “Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku. 8:29 Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.” ######YESUS TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, BAPA MEMPUNYAI KEMAMPUAN…..####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  7:16 Jawab Yesus kepada mereka: “Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  8:42 Kata Yesus kepada mereka: “Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  12:44. Tetapi Yesus berseru kata-Nya: “Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus Aku; .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  12:45 dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  13:16 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya.#######YESUS SEBAGAI UTUSAN LEBIH RENDAH DARI BAPA YG MENGUTUS YESUS####POSISI UTUSAN DENGAN PENGUTUS TERPISAH

  5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. ######YESUS TIDAK PUNYA KEMAMPUAN, BAPA MEMPUNYAI KEMAMPUAN…. .####YESUS ADALAH UTUSAN BAPA ,BAPA YG MENGUTUS YESUS

  16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. ###YESUS TERPISAH DARI ALLAH ,TIDAK MENYATU . Matius

  23:9Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.#########POSISI YESUS TERPISAH , BAPA DI SORGA , YESUS DI DUNIA

  MAT 27:46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? #####INI AJA UDAH MENUNJUKKAN YESUS ROH DAN FISIKNYA TERPISAH …..YG LUCU KOK BAPA MENINGGALKAN YESUS …HARUSNYA JANGAN NINGGALIN DONK…..KATANYA SATU KESATUAN…..DAN YG LUCU LAGI YESUS YG KATANYA TUHAN KOK MENGELUH DITINGGALIN BAPA, HARUSNYA BERSYUKUR KATANYA UNTUK MENEBUS DOSA MANUSIA….AJARAN KACAU BALAU BEGINI MASIH ANDA IMANI ?….UDAH MASUK ISLAM AJA ENTE…ISLAM JALAN YG LURUS…ISLAM MENGOREKSI KESESATAN AJARAN KRISTEN…PAHAAAM???….

   
  • alo 2:58 pm on 07/05/2009 Permalink | Reply

   nanti masuk agama hindu untuk mengomentari kitab weda. kalau tulisan soal trinitas, soal keilahian Yesus, soal salib. itu sudah lama alias terlambat. ya seperti ini juga perkataan sekte kristen sebelum tahun 620M. ya ini pernyataan golongan anti paulus, anti salib dan anti keputusan konsili, sebelum tahun 620M. yang anehnya sebagian besar ada di imperium persia sebelum tahun 620M.

   lebih baik buat tulisan ilmu perbintangan

   • Depo 2:30 am on 08/05/2009 Permalink | Reply

    to alo

    komentar usang.. nggak masuk pokok persoalan.. bilang aja lho nggak bisa jawab karena nggak ngerti dan bertentangan dengan logika..!

    Tentang astronomi yang lho ketarik…
    mengapa sih di alkitab dikatakan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta isinya diciptakan secara step by step atau hari ke hari ? padahal secara ilmu astronomi diketahui bahwa semua itu berasal dari suatu ledakan besar yang disebut big bang.. terjadinya galaksi2, nebula2, planet2, bintang2, matahari, bumi, bulan dll secara seketika dari hasil ledakan itu.

    kok alkitab bertentangan ya dengan logika ilmu pengetahuan modern dengan penelitiannya yang disertai peralatan canggih..
    berarti alkitab tidak benar dan tidak logika dong kalo gitu..

    Jawab persoalan ini, bukan persoalan lain yang bakal lho tuliskan lagi.. tunjukan kebenaran alkitab lho itu dibanding logika ilmu pengetahuan..

  • alo 10:32 pm on 08/05/2009 Permalink | Reply

   makanya gue mau belajar ilmu perbintangan. tapi sebaiknya ente yang jelaskan. karena nggak enak kalau gue otak atik kitab agama ente. nanti dituduh menghina atau melukai perasaan agama ente

   • Roben 11:39 pm on 08/05/2009 Permalink | Reply

    Hihihihii…. gak bisa jawab.. malu kali ya jika dijawab karena bertentangan dengan logika dan gak masuk akal.. 🙂

    Pelajari alquran kami, buktikan tentang penciptaan alam semesta, sejalankah atau bertentangan dengan Ilmu pengetahuan seperti alkitab anda ?

    heheheheeee… sesuatu itu bisa dikatakan benar atau salah karena pertimbangan logika, gunakan logika untuk menilai kebenaran alkitab anda.. atau tetaplah bertahan didalam ajaran agama yang tanpa logika kebenaran itu.. hihihiii kasihaannnn…

  • alo 10:40 pm on 08/05/2009 Permalink | Reply

   keyakinan gue bahwa Alkitab berasal dari Atas bukan dari bawah atau akal manusia. agama Kristen bukan agama akal atau ilmu. orang yahudi sering membantah atau melawan Allah karena pemikiran Allah tidak masuk akal atau tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. contohnya : perjalanan dua minggu dibuat 40 tahun dari mesir ke kanaan.

   • Roben 4:48 am on 09/05/2009 Permalink | Reply

    Nahh.. baiknya lho pikirin tuh, apa bener alkitab lho berasal dari atas (Allah) dan bukan dari bawah (akal manusia), jangan cuma pengakuan doank dong tapi gak ngerti menelitinya.. kayaknya bener tuh dari bawah atau hasil rekayasa manusia.

    Allah maha pintar dan logika, bahkan kepintaran manusia didunia ini jika dibandingkan dengan Allah hanyalah setetes air dibanding lautan luas, semua orang yang percaya Allah pasti tidak yakin bahwa Allah bisa salah dalam berfirman..
    Nahh.. alkitab lho yang banyak kesalahan2 dan kontradiksi2 didalamnya itu, apa bener berasal dari firman Allah yang maha pintar ? mudahkan dasar uji nya.. ?!
    heheheheee… awal alkitabnya aja tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya udah salah gak masuk akal pikiran, gimana lagi dengan yang didalam atau isinya yang lain.. apa Tuhan lho itu Tuhan yang bego’ alias blo’on dengan firmannya yang salah gak masuk akal ? kitab apa itu namanya jika isinya adalah firman Tuhan yang bego’ alias blo’on ?
    anda bisa memikirkannya sendiri..
    itulah jadinya anda karena kebanyakan ngikuti paulus, paulus dan palsuu..!

  • alo 2:33 pm on 19/05/2009 Permalink | Reply

   kalau Alkitab itu palsu kenapa ente-ente menafsir?. kata ente sudah dipalsukan tapi ente sepertinya ketagihan membaca. lama kelamaan ente-ente terpengaruh loh oleh Alkitab yang palsu (menurut ente).
   pernyataan-pernyataan ente-ente bisa gue jawab tapi harus mengakui keaslian Alkitab dan mengakui kerasulan Paulus sebagai rasul Yesus Kristus. jangan membenci Paulus.

  • ali 7:47 am on 15/07/2009 Permalink | Reply

   alkitab itu terlebih dahulu lahir dibandingkan alquran
   dan kebanyakan isi alquran menyontek dri isi alkitab yg di ambil pd perjanjian lama…
   dan sayang nya kmu tidak mengerti itu, karna kmu cma bisa baca itu huruf arab dan tidak tau artinya. itupun cma setengh2..
   KI.H. zainudin mz, aj percaya klu isi alkitab itu benar…buktinya anaknya aj sekarang jd pendeta

   • erzal 2:25 am on 16/07/2009 Permalink | Reply

    ini orang asal bunyi alias asbun , omongannya bohong semua , tanpa fakta…

  • H.abdul 4:14 am on 16/07/2009 Permalink | Reply

   kalian yang umat islam tidak perlu membahas agama orang lain atau membedakan isi kitab suci agama lain. biarkan saja mereka menjalankan agama mereka sendiri dengan isi yang tertulis pada kitab mereka masing2.
   kita yang umat muslim pun bukan berarti selalu benar dimata Allah dan kita juga masih belum sempurna menjalankan semua perintah Allah SWT..jangan jauh2 memikirkan agama orang lain. pikirkan baik2 dengan akal sehat

   • Depo 7:02 am on 16/07/2009 Permalink | Reply

    Jelas dari segi ajaran agama, Islam itu benar dimata Allah karena Islam adalah satu2nya agama yang di ridhoi Nya.

    Anda mengerti kewajiban setiap orang Islam, apa ?
    hehee… bego’ lho komentar kayak gituan.

    • H.abdul 3:05 pm on 16/07/2009 Permalink | Reply

     JAKA SEMBUNG PEGANG GOLOK GA NYAMBUNG GOBLOOOOOKKK
     baca benar2 tuh tulisan
     saya tidak pernah menyalahkan ajaran, saya menyalahkan orang yang menjalankannya kadang2 tidak sempurna, itu yang kurang dimata allah…

    • Depo 6:05 am on 17/07/2009 Permalink | Reply

     Hihihiiii… kedok anda mulai terbuka…
     Nggak ngerti islam mau bicara, menilai, nasehat, pake kedok lagi… basi tuh…!
     Sempurna atau tidaknya seseorang dalam menjalankan agamanya yang berhak menilai cuma DIA yaitu ALLAH, cuma ALLAH lah yang mengetahui kesempurnaannya…
     mengapa anda yang mengambil alih soal penilaian ?
     Itulah Jin, Iblis, Setan yang nggak tau siapa dirinya, suka menyamar, hingga seenaknya mengambil alih suatu hak yang bukan hak atau kewajiban bagi dirinya…

   • abdul 5:02 am on 17/07/2009 Permalink | Reply

    @ P H.abdul…

    awalnya sy juga sependapat dengan anda…

    sudah jalan2 ke IFF….??? begitu frontal mereka menghina islam dengan fitnah-fitnah….

    tunjukan kepada kami jika anda seorang muslim. apa yg akan anda lakukan….??? hanya diam kah…..???

    saat ini, di forum ini kami sedang berjihad semampu kami, melalui tulisan-tulisan dalam forum ini untuk meluruskan, fitnah-fitnah yg selalu mereka hembuskan kepada masyarakat melalui media internet…

    bayangkan jika tulisan2 dalam IFF diterima oleh orang muslim yg memang benar2 awam….

    silahkan anda renungkan….

    wasalam…..

    • Depo 6:32 am on 17/07/2009 Permalink | Reply

     to Abdul.

     H. Abdul ini cuma kedok seolah islam… sudah sering kok gw ketemu tipikal orang yang seperti ini…

     Ini trik pengalihan perhatian agar situasi perdebatan beralih ke page ini… agar page Makhluk Serbuiff bisa terabaikan dan terlupakan…
     Pada page serbuiff mereka lagi terpojok nggak mampu…
     Tau kan si Pedro hingga detik ini belum juga ada menjawab pertanyaan2 itu padanya…?

     Gimana klo kita untuk sementara nggak usah peduli pada page ini apapun tulisan mereka… kita pantau dulu kemampuan dia (Pedro) di page awal kita Makhluk Serbuiff…

     Setuju ?

    • nonem kilikili 5:50 pm on 22/06/2011 Permalink | Reply

     ya benar agama islam itu agama yg diridhoi owlohmu. bukan T
     uhan kami. coba anda jln2 ke FFI bantah tu tulisan si ali sina.

     \

   • abdul 7:58 am on 17/07/2009 Permalink | Reply

    satu lagi……

    klo bisa namanya diganti ya mas….
    biar gak distorsi…….. jadi pada bingung semuanya….

    kecuali memang niat anda pingin bikin semuanya bingung….

    oceh…..???

    tks sebelumnya….

  • erzal 10:01 am on 17/07/2009 Permalink | Reply

   H . Abdul bukan beragama Islam, Ia beragama kristen, ia nyamar jadi orang Islam . H Abdul adalah orang yg sama dg Ali . Ini bisa dilihat dari kesamaan e mailnya lihat :

   H.abdul
   uzhcupaehg98
   H.abdul@yahoo.co.id
   125.160.43.192
   Submitted on 2009/07/16 at 4:14am

   kalian yang umat islam tidak perlu membahas agama orang lain atau membedakan isi kitab suci agama lain. biarkan saja mereka menjalankan agama mereka sendiri dengan isi yang tertulis pada kitab mereka masing2.
   kita yang umat muslim pun bukan berarti selalu benar dimata Allah dan kita juga masih belum sempurna menjalankan semua perintah Allah SWT..jangan jauh2 memikirkan agama orang lain. pikirkan baik2 dengan akal sehat

   bandingkan dg ali :

   ali
   uzhcupaehg98
   ali@yahoo.co.id
   125.160.43.218
   Submitted on 2009/07/15 at 7:47am

   alkitab itu terlebih dahulu lahir dibandingkan alquran
   dan kebanyakan isi alquran menyontek dri isi alkitab yg di ambil pd perjanjian lama…
   dan sayang nya kmu tidak mengerti itu, karna kmu cma bisa baca itu huruf arab dan tidak tau artinya. itupun cma setengh2..
   KI.H. zainudin mz, aj percaya klu isi alkitab itu benar…buktinya anaknya aj sekarang jd pendeta

   • Beton 11:40 am on 10/12/2013 Permalink | Reply

    JUSTRU Al QURAN ada didunia sebagai LAST REVELATION sesudah TAURAT dan BIBLE yaitu untuk meng KOREKSI dan MENYEMPURNAKAN isi isi dari kitab kitab sebelumnya yang banyak DIKORUPSI oleh penguasa penguasa GEREJA termasuk kaum YAHUDI
    .
    Bigitu lho BOTOL !

  • Depo 10:28 am on 17/07/2009 Permalink | Reply

   to H. Abdul

   Hihihihiiii… ketahuan palsunya… apa nggak malu ???
   itulah gara2 memiliki nabi palsu (paulus) sehingga suka memalsukan diri… agama palsu… ajaran palsu… tuhan palsu…

   Mual gw liat tipikal manusia seperti ini…!

  • Parda Simatupang 7:35 pm on 16/07/2011 Permalink | Reply

   Berita quran itu berita antah berantah.Coba baca ke7adian ayat2 itu dimana tempatnya dan diterima?Hampir tdk menyebutkan geografisnya.Lalu kenapa islam takut terhadap u7i kritis teks secara arkeologis oleh para ilmiawan?quran itu sendiri dimulai terkompilasi 150 tahun setelah Muhammad.Bahkan baru tahun 1928 M mendekati seperti sekarang oleh universitas al azhar. 7ustru quran itu yg palsu sebab mengambil cerita Musa,Abraham,Ishak,Yakub dll tetapi tdk menyebutkan dimana tempat ke7adiannya.Kalau mengambil History per7an7ian lama itu yg benar dong! Penulis per7an7ian lama itu adalah sebagian besar tokoh2 dlm per7an7ian lama itu. Apa tulisan ucapan/tulisan Muhammad lebih valid daripada ucapan/tulisan Musa?bukankah MUsa bertemu TUHAN israel di Gunung Sinai yg ditandai terbakarnya semak belukar dan akhirnya Musa menerima Ten comandement.Lalu kenapa dlm quran tdk ada Ten comandoment itu padahal Musa banyak disinggung-singgung dlm quran?yg pasti TUHAN tdk akan lupa tetapi yg tdk Tahu pasti Muhamad. Diquran disebut Tuhan kristen itu Bapa,Yesus dan Maria?Hah…..Maria?

   • Beton 11:35 am on 10/12/2013 Permalink | Reply

    Ah ANDA sok TAU !
    .
    PERBEDAAN PRINSIP-PRINSIP AJARAN POKOK YESUS DAN PAULUS
    Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, dan sekali-kali tidak pernah minta disembah, apalagi dituhankan. Lihat (Matius 15:24) (Yohanes 17:3 & Yohanes 11:42) (Yohanes 13:16,17, 20)(Yohanes 14:28) (Matius 7:21). Menurut Paulus, Yesus adalah Tuhan. Lihat (1 Korintus 8:6)(Roma 10:9) Yesus ajarannya tidak membatalkan hukum Taurat, tapi melanjutkan dan menyempurnakannya. Lihat (Matius 5:17-20) Paulus mengajak pengikut Yesus untuk mengutuk dan meninggalkan Hukum Taurat! Lihat (Galatia 2:16); (Galatia 3:24-25); (Galatia 5:4); (Roma 3:27-28); dan (Efesus 2:15)(Galatia 2:16 )( Matius 5:17-20) Yesus ajarannya mewajibkan setiap anak laki-laki dikhitan (sunat). Lihat (Lukas 2:21)(Kejadian 17:10-11)(Kejadian 17:12-14) Paulus meniadakan hukum khitan (sunat). Lihat (Galatia 5:6)(1 Korintus 7:19) Yesus tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Lihat (Markus 10:14) (Ulangan 24:16)(Yehezkiel 18:20) Paulus memastikan bahwa setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia mewarisi dosa Adam Lihat (Roma 5:12-13)(Galatia 3:13). Yesus mengajarkan ibadah puasa, berwudlu, sujud, dan berdoa saat bersujud. Lihat (Matius 6:17)(Keluaran 40:31-32)(Matius 26:39)(Bilangan 20:6);(Kejadian 17:2-3) Ajaran ibadah Paulus, mari bernyanyi di Gereja! Lihat (Efesus 5:19)(Kolose 3:16) Yesus melarang hidup bermewah-mewah di dunia Lihat (Matius 6:19-20) (Amsal 11:4) Ajaran Paulus, di dalam Kristen tidak ada larangan untuk hidup bermewah-mewah. Lihat (Efesus 4:28) Yesus mengajarkan agar sebelum dikuburkan, jenazah harus dikafani lebih dulu. Lihat (Matius 27:59)(Yohanes 19:40) Paulus mengganti kain kafan dengan pakaian rapi dan peti mati. Lihat dan perhatikanlah, upacara pemakaman Paus Yohanes Paulus II misalnya, atau pemakaman umat Kristiani di Indonesia pada umumnya. Kita melihat ritual yang sama sekali berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh murid-murid Yesus ketika merawat “jenazah” guru mereka. Yesus tidak membatalkan hukum rajam. Lihat (Yohanes 8:5)(Yohanes 8:7). Paulus menetapkan bahwa di dalam Kristen tidak ada hukum rajam! Lihat Galatia 2:16 (butir 2 di atas). Yesus menjalankan hukum Qisosh ( hukum pancung ). Lihat (Matius 5:38)(Keluaran 21:24) (Imamat 24:20)(Ulangan 19:21) Paulus membatalkan hukum Qisash, sekaligus melemahkan mental umat Kristen untuk bangkit melawan Kezaliman. Lihat (Matius 5:39-42) Yesus tidak membawa agama baru. Lihat kembali pernyataan Yesus dalam Matius 5:17-20 (Butir 2 di atas). Sedangkan Kristen adalah agama baru yang diperkenalkan setelah Yesus tiada ( wafat ). PAULUS memanipulasi ajaran Yesus menjadi sebuah agama baru bernama KRISTEN

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel