SURAH KE 99. AL ZALZALAH Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. [1] Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat), [2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, [3] dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (jadi begini)?”, [4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya, [5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. [6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. [7] Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. [8] Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

[1] Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat),

[2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya,

[3] dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (jadi begini)?”,

[4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

[5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

[6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.

[7] Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

[8] Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.