khadijah muslim pertama ?

tongtong
Kecanduan
Kecanduan

Joined: 24 Jan 2007
Posts: 3486
Topics: 206

New postPosted: Sun Nov 11, 2007 7:15 am    Post subject: khadijah muslim pertama? Reply with quote

menurut al qur’an, syarat menjadi muslim adalah mengucapkan syahadat yang isinya menyatakan bahwa mohammad adalah rasul allah.

kalau dilihat dari sejarahnya mohammad yang katanya dapet wahyu di gua hira, terus dia bingung tentang siapa yang mendatangi, dan ternyata khadijah lah yang tahu dan bilang bahwa mohammad didatangi malaikat dan mohammad menjadi rasul, maka logikanya muslim pertama adalah khadijah.

betul gak sih?untuk menjawab pertanyaan ini lihat hadist buchari ini :

WARAQA BIN NAUFAL

 

0012. “Dari Aisyah ibu orang-orang mu’min ra., ia berkata: “Yang paling pertama (dari wahyu) kepada beliau saw. adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Beliau hanyalah melihat seperti sinar shubuh. Kemudian beliau gemar bersunyi. Beliau selalu bersunyi di goa Hira, beliau beribadah disana, yakni beribadah beberapa malam sebelum rindu kepada keluarga beliau dan mengambil bekal untuk itu kemudian beliau pulang kepada Khadidjah. Ia mengambil bekal seperti biasanya sehingga kebenaran datang kepada beliau. Ketika beliau ada di goa Hira, datanglah malaikat seraya berkata: ” Bacalah!” Beliau bersabda: “Sungguh saya tidak dapat membaca”. Ia mengambil dan mendekap saya sehingga saya lelah.Kemudian ia melepaskan saya, lalu berkata: “Bacalah”. Maka saya berkata: “Sungguh saya tidak dapat membaca” lalu ia mengambil dan mendekap saya untuk kedua kalinya kemudian ia melepaskan saya lalu ia berkata: “Bacalah”, maka saya berkata : “Sungguh saya tidak bisa membaca”, lalu ia mengambil dan mendekap saya yang ketiga kalinya kemudian ia melepaskan saya. Lalu ia membacakan: “IQRO’ BISMI RABBIKALLADZII KHALAQ KHALAQAL INSAANA MIN ‘ALAQ IQRA’ WARABBUKAL AKRAM ALLADZII ‘ALLAMA BIL QALAM (Bacalah, dengan Tuhanmu yang menjadikan. Menjadikan manuisia dari segumpal darah. Bacalah, dan nama Tuhanmu Yang Pemurah. Yang mengajar dengan qalam).” “Lalu Rasulullah saw, pulang dengan membawa ayat itu seraya goncang hati beliau, terus masuk pada Khadijah binti Khuwailid, lantas beliau bersabda: “Selimutilah saya, selimutilah saya”. Maka mereka menyelimuti beliau sehingga keterkejutan beliau hilang, Beliau bersabda dan menceritakan cerita itu kepada Khadijah: “Sungguh saya takut atas diriku.” Lalu Khadijah berkata: “Janganlah, demi Allah, Allah tidak menyusahkan engkau selamanya, karena engkau menyambung persaudaraan, menanggung beban, mengusahakan orang yang tidak punya, memuliakan tamu dan menolong penegak kebenaran.” Lalu Khadijah bersama beliau pergi sehingga ia membawa beliau para Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Paman Khadijah. Ia seorang yang memeluk agama Nasrani pada zama Jahiliah, ia dapat menulis tulisan Ibrani., dan ia menulis Injil akan apa-apa yang dikehendaki Allah akan apa yang ditulisnya. Ia seorang yang sudah sangat tua dan telah buta. Khadijah berkata: “Wahai putera pamanku, dengarkannlah putera saudaramu!” Lalu Waraqah berkata kepada beliau: “Wahai putera saudaraku, apakah yang engau lihat?” Lantas Rasulullah saw. Menceritakan kepadanya cerita apa yang beliau lihat.” “Lalu Waraqah berkata kepada beliau: “Ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, wahai sekiranya saya masih muda, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu”. Lalu Rasulullahnsa. Bersabda: ‘ Apakah mereka akan mengusir saya?” Ia berkata : “Ya, belum pernah datang seorang laki-laki yang (menbawa) seperti apa yang engkau bawa kecualai ia diberi kebaikan. Jika saya menjumpai masamu maka saya menolongmu dengan pertolongan yang tangguh.” Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu pun fatrah (bersela)”
(HR: Bukhari)

dari hadist tersebut yg pertama masuk islam jelas nabi muhammad karena dia yg pertama mendapat wahyu, setelah itu baru khadijah  masuk islam